اخبار

ارتقای رتبه ایران در مشارکت الکترونیکی

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان گفت: ایران با صعود ۳۸ پله ای از حیث شاخص مشارکت الکترونیکی در جایگاه ۱۱۱ قرار دارد. رتبه ایران در سال ۲۰۱۶ در این شاخص ۱۴۹ بود.
مسعود آقایی | دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

ارتقای رتبه ایران در مشارکت الکترونیکی

جعفر مهراد با بیان اینکه تلاش های جهانی برای دسترسی به اینترنت در حال افزایش است، گفت: تخمین زده می شود که در سال ۲۰۱۷، تقریبا ۴۸ درصد مردم جهان (۳/۷ میلیارد نفر) از اینترنت استفاده کرده اند. با وجود این، تفاوت های بزرگی میان مناطق مختلف مشاهده می شود.

وی افزود: در اروپا تقریبا ۸۰ درصد جمعیت از اینترنت استفاده می کنند. این رقم در کشوهای مشترک المنافع ۶۸ درصد، در کشورهای قاره آمریکا ۶۶ درصد، در آسیای و اقیانوسیه ۴۵ درصد و در کشورهای غربی ۴۰ درصد است. در آفریقا تنها ۲۲ درصد از مردم این قاره در سال ۲۰۱۷ از اینترنت استفاده کرده اند.

به گفته مهراد، متوسط شاخص توسعه دولت الکترونیکی، به خاطر بهبود مستمر، از 0.47 در سال ۲۰۱۴ به 0.55 در سال ۲۰۱۸ اقزایش یافته است.

وی در ادامه گفت: این ارقام نشان می دهد که در سطح جهان پیشرفت پیوسته ای در ارتقای دولت الکترونیکی و ارائه خدمات عمومی آنلاین در حال وقوع است. اما باوجود بعضی از توسعه ها و سرمایه گذاری های عمده در تعدادی از کشورها هنوز کاستی های دولت الکترونیکی و شکاف دیجیتالی در کشورهای دیگر مشاهده می شود. چهارده کشور، در گروه پایین شاخص توسعه دولت الکترونیکی در واقع کشورهای کم توسعه یافته هستند.

وی گفت: توسعه در شاخص توسعه دولت الکترونیکی شکفت انگیز است. در حدود یک چهارم کشورها در شاخص توسعه دولت الکترونیکی از گروه های متوسط و بالا به سطوح بالا و خیلی بالا گذر کرده اند، از سطح متوسط به سطح بالا ۱۷ کشور از ۷۱ کشور و از سطح بالا به خیلی بالا ۱۱ کشور از ۴۰ کشور. 9 کشور از ۱۷ کشوری که از سطح متوسط به سطح بالا ارتقا یافته اند شامل ۵ کشور از قاره آسیا ( هند، اندونزی، ایران، مالدیو و قرقیزستان) سه کشور از اقیانوسیه (فیجی، تونگا و پالایو) و یک کشور از قاره آفریقا (کشور غنا) است.

به گفته وی، این نکته اهمیت دارد که ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی در سطح بالا در طیفی بین 0.55 و 0.75 قرار دارد. رتبه ایران در سال جاری ۸۶ است. امتیاز ایران در شاخص دولت الکترونیکی 0.6083, در شاخص خدمات آنلاین 0.6319, در شاخص زیرساخت های ارتباطات راه دور 0.4566 و در شاخص نیروی انسانی 0.7364 است. 

اینترنت دولت الکترونیک

ثبت نظر